En el presente blog puede leer poemas selectos, extraídos de la Antología Mundial de Poesía que publica Arte Poética- Rostros y versos, Fundada por André Cruchaga. También puede leer reseñas, ensayos, entrevistas, teatro. Puede ingresar, para ampliar su lectura a ARTE POÉTICA-ROSTROS Y VERSOS.domingo, 22 de marzo de 2009

Poemas en Prosa de André Cruchaga

Pere Bessó i González, Valencia, España

Poemas en Prosa de André Cruchaga,
Traducción al catalán:
Pere Bessó i González
Querido André:
Había leído cosas sueltas, pero sólo cuando Aldo me envió el poema traducido en tu blog, volví a desear leer más cosas tuyas. Así es como de pronto encontré estas textos que me hicieron volver los pasos sobre un poema en prosa, muy delicado, de Rimbaud. Sin duda, esos breves poemas en prosa requieren del tratamiento de un lector avezado en Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Corbière..., y me agradó traducirlos, pues que soy un enamorado del simbolismo francés fin de siglo. Acá te van los textos en catalán (copiados y en adjunto, por si no se pudiere abrir), con el ofrecimiento de mi amistad y mi respeto.Un abrazo.
Pere Bessó


ELS ARBRES

Hi ha ben pocs indrets on creixen amb ímpetu i sense embaràs: les coníferes. Chalatenango, enmig del seu estampat sòl de pedres posseix aqueixa exquisida vegetació de les zones fredes, pròpies de l’altura. En les vesprades, assalta la cortineta de la boirina, com si, mà amb mà, els pins es tancaren. Un matí em trobí amb el xiuxiueig dels seus llavis, mullada l’alba. La llum era impenetrable; i sol, davant d’aqueix robatge cenyit a les meues nines, arribava una embarcació de trementina des de la pregona certesa del verd.


LOS ÁRBOLES

Existen muy poco lugares donde crecen con ímpetu y sin embarazo: las coníferas. Chalatenango, entre su estampado suelo de piedras posee esa exquisita vegetación de las zonas frías, propias de la altura. En las tardes, asalta el visillo de la neblina, como si, mano con mano, los pinos se cerraran. Una mañana me encontré con el rumor de sus labios, mojada el alba. La luz era impenetrable; y solo, ante ese ropaje ceñido a mis pupilas, llegaba una embarcación de trementina desde la profunda certeza del verde.


ALBA IRISADA

No et sorprengues, amor, si en el trànsit de les hores, vull que arribem a l’alba, irisats pel vent. És un privilegi que en el al·luvió, el calendari siga un llençol de pètals i l’abstracció, mantell de la sang. Al teu cos hi ha una legió de llum fosforescent: falda de fulles filades damunt de l’herba per on escalem l’arc de sant Martí de l’encantament. Així ens forgem. A les pagodes del cosset hi ha una parva de llampecs i un cantar de dolça harmonia com en deia Shakespeare. “Then, window, let day in”...


ALBA IRISADA

No te sorprendas, amor, si en el tránsito de las horas, quiero que lleguemos al alba, irisados por el viento. Es un privilegio que en el aluvión, el calendario sea una sábana de pétalos y el ensimismamiento, mantel de la sangre. En tu cuerpo hay una legión de luz fosforescente: regazo de hojas hiladas sobre la yerba por donde escalamos el arcoiris del encantamiento. Así nos forjamos. En las pagodas del corpiño hay una parva de relámpagos y un cantar de dulce armonía como decía Shakespeare. “Then, window, let day in”...


SIBARITA DE L’HIVERN

La pluja és com l’idioma que la vegetació empra per a il·luminar-se. És dir, per a renovar el seu bombollant verd. Per això jo em considere un sibarita de l’hivern de manera semblant com les paraules fan el seu prodigi. I beuen i sobreviuen i canten. Gire al voltant d’aquest miracle, dit també aigua: la terra és un badall on l’aurora ha posat infinites llàgrimes perquè cresca la bonança de les espigues. A dalt dels tossals ascendeix cada matí i es vessa, la seua sang enfebrida. Així és, doncs, l’espectacle: àvid orgasme del cosmos. Plenitud de l’Univers.


SIBARITA DEL INVIERNO

La lluvia es como el idioma que la vegetación usa para alumbrarse. Es decir, para renovar su burbujeante verde. Por eso yo me considero un sibarita del invierno igual que las palabras hacen su prodigio. Y beben y sobreviven y cantan. Giro alrededor de este milagro, llamado también agua: la tierra es un badajo donde la aurora ha puesto infinitas lágrimas para que crezca la bonanza de las espigas. Sobre los cerros asciende cada mañana y se desborda, su sangre enfebrecida. Así es, pues, el espectáculo: ávido orgasmo del cosmos. Plenitud del Universo.


DESMESURA DEL VOL

Somiar és una mica contraposar-se a l’efímer de la vida humana. No per això, però, es perdrà el judici i l’ànima; tal volta el cos, que és una petita categoria del món. Somiant viu la llum a través de l’espill del somni que feia agitar la rítmica resina dels pins. Somiar amb la capacitat de somiar i ficar-se en un altre túnel de claror: el caminar subconcient de la nua memòria, els llençols parlant com el pètal que alimenta l’abella en la seua desmesura del vol. Trencar la closca que ens mira és obra de l’ala que ens alça, que ens arranca d’aqueixa greu situació terrena. I, així, l’ignot és còmplice de la “llum que il·lumina”.


DESMESURA DEL VUELO

Soñar es un poco contraponerse a lo efímero de la vida humana. Mas no por ello se perderá el juicio y el alma; tal vez el cuerpo que es una pequeña categoría del mundo. Soñando vi la luz a través del espejo del sueño que hacía agitar la rítmica resina de los pinos. Soñar con la capacidad de soñar y meterse en otro túnel de claridad: el caminar subconsciente de la desnuda memoria, las sábanas hablando como el pétalo que alimenta a la abeja en su desmesura del vuelo. Romper el cascarón que nos mira es obra del ala que nos alza, que nos arranca de esa grave situación terrena. Y, así, lo ignoto es cómplice de la “luz que ilumina”.


LILÀS BLANCS

Tal volta els lilàs blancs dels cementeris són aaqueixa altra part clara de la vida: faceta de la terra d’allò que no mor. Amb l’hivern s’han accentuat damunt de les tombes. Cada transeünt resta perplex davant del seus bifis i les seues palpebres de condensada força expressiva. Jo em demane si, amb la parsimònia de les seues nines, embadalides i embegudes, la vida renaix o redimeix amb tanta transparència. Però clar, ―açò que pense és tan sols l’enlluernament de la meua psique: orgasme del temps― Déu sap el perquè d’aquesta delicada rosada il·luminant les ombres de la terra, encarnant el miracle de la puresa i l’entusiasme de l’esperit.


LIRIOS BLANCOS

Tal vez los lirios blancos de los cementerios son esa otra parte clara de la vida: faceta de la tierra de lo que no muere. Con el invierno se han acentuado sobre las tumbas. Cada transeúnte queda perplejo ante sus belfos y sus párpados de condensada fuerza expresiva. Yo me pregunto si, con la parsimonia de sus pupilas, embelesadas y embebidas, la vida renace o redime con tanta transparencia. Pero claro, ―esto que pienso es sólo el deslumbre de mi psique: orgasmo del tiempo― Dios sabe el porqué de este delicado rocío iluminando las sombras de la tierra, encarnando el milagro de la pureza y el entusiasmo del espíritu.


ÀNIM SALVATGE

Prendre’t vull com la ràfega encarnada de l’entusiasme. El meu cor fou batejat amb un ànim salvatge. Amiga que em lleva al brollador dels cossets, al moviment certer de l’instint. Amiga que fereix la llum de l’alba amb la seua sang rediviva. Amiga tota. Amiga total de la fecunditat de les enfiladisses. En cada porus naix el palpebreig emmirallant i unitari de la sang que allibera les seues campanetes. Sents, amiga, l’aleteig de l’esperança? No deixem que mutilen la nostra alegria; millor inventem entre les campanes de la fullaraca, el nostre propi amuleto: l’amor sempre és bonic quan toca, s’inventa i està destinat a una pluja alada de meteorits.


ÁNIMO SALVAJE

Asirte quiero como la ráfaga encarnada del entusiasmo. Mi corazón fue bautizado con un ánimo salvaje. Amiga que me lleva al manantial de los corpiños, al movimiento certero del instinto. Amiga que hiere la luz del alba con su rediviva sangre. Amiga toda. Amiga total de la fecundidad de las enredaderas. En cada poro nace el parpadeo espejeante y unitario de la sangre que libera sus campánulas. ¿Sientes, amiga, el aleteo de la esperanza? No dejemos que mutilen nuestra alegría; mejor inventemos entre las campanas de la hojarasca, nuestro propio amuleto: el amor siempre es hermoso cuando hace falta, se inventa y está destinado a una lluvia alada de meteoritos.


SOMNI QUE NAIX EN LA PARAULA

El meus ulls van a la recerca del fullatge: somni i alegria com la vestidura immensa que cobreix el mar. Somni i alegria com dos ocells que bateguen al pit i desempolseguen la serradura dels pensaments. Cada matí puge a l’ara de l’esperança per a besar-la i engolir la rosada en les seues pestanyes. Cert que aqueixa recerca apreta les temples; però jo la celebre perquè és la il·lusió que irromp amb les seues manotades, és la rosa que emergeix bullent del sepulcre a la extensió total de l’aire. Això és aquest miracle alat al pit. Això són les falgueres de la teua cabellera: raïm de gavines que bufen les campanes de l’aurora: deliri on les ametlles dels teus ulls semblen dos vidrieres amb la magnanimitat dels gessamins.


SUEÑO QUE NACE EN LA PALABRA

Mis ojos andan en buscando el follaje: sueño y alegría como la vestidura inmensa que cubre el mar. Sueño y alegría como dos pájaros que laten en el pecho y despolvorean el aserrín de los pensamientos. Cada mañana subo al altar de la esperanza para besarla y sorber el rocío en sus pestañas. Cierto que esta búsqueda aprieta las sienes; pero yo la celebro porque es la ilusión que irrumpe con sus manotazos, es la rosa que emerge bullente del sepulcro a la extensión total del aire. Eso es este milagro alado en el pecho. Eso son los helechos de tu cabellera: racimo de gaviotas que soplan las campanas de la aurora: delirio donde las almendras de tus ojos parecen dos vitrales con la magnanimidad de los jazmines.

___________________

Pere Bessó, (València, 1951). Licenciado en Filología Moderna. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el IB de Mislata. Publicó, inicialmente en castellano, una plaquette "Cenáculo de Sombras" (1972) y un poemario "Imágenes" (1976) perteneciente a una trilogía que el autor dejó inédita. Participó activamente en la movida generacional de la poesía de los 70: dirigió la revista de poesía "Múrice" i animó amb Carme Soto, Marc Granell y tantos otros las tertulias de "Almirante", "San Patricio", "Ascot", etc... Codirigió la colección de poesía "Lindes" con los profesores universitarios y poetas Ricardo Arias y Ricardo BelIveser, y "Fuentearnera" con el profesor, editor y poeta Amós Belinchón. Leer más de este poeta en su sitio personal y en Arte poética-Rostros y Versos.

No hay comentarios: